Završeni

Javni zahod na plaži u Sv.Filipu i Jakovu
01.09.2018.

Javni zahod na plaži u Sv.Filipu i Jakovu

MINISTARSTVO KULTURE ODOBRILO 300.000 KN ZA DIGITALIZACIJU KINA
17.08.2018.

MINISTARSTVO KULTURE ODOBRILO 300.000 KN ZA DIGITALIZACIJU KINA

TURANJ: UGOVOR ZA NERAZVRSTANU PROMETNICU SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM  – PREDIO KRČ
17.08.2018.

TURANJ: UGOVOR ZA NERAZVRSTANU PROMETNICU SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM – PREDIO KRČ