Završeni

MINISTARSTVO KULTURE ODOBRILO 300.000 KN ZA DIGITALIZACIJU KINA
17.08.2018.

MINISTARSTVO KULTURE ODOBRILO 300.000 KN ZA DIGITALIZACIJU KINA

TURANJ: UGOVOR ZA NERAZVRSTANU PROMETNICU SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM  – PREDIO KRČ
17.08.2018.

TURANJ: UGOVOR ZA NERAZVRSTANU PROMETNICU SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM – PREDIO KRČ

Nova vijećnica u staroj školi u Sv. Filipu i Jakovu
04.07.2018.

Nova vijećnica u staroj školi u Sv. Filipu i Jakovu