Završeni projekti

Uređenje dječjeg igrališta u Raštanima Donjim
13. rujan 2018.

Uređenje dječjeg igrališta u Raštanima Donjim

Javni zahod na plaži u Sv.Filipu i Jakovu
1. rujan 2018.

Javni zahod na plaži u Sv.Filipu i Jakovu

Dječje igralište na plaži Iza Banja
1. rujan 2018.

Dječje igralište na plaži Iza Banja

Projekt invalidske rampe za ulaz u more
1. rujan 2018.

Projekt invalidske rampe za ulaz u more

Obnova crkve Sv. Mihovila 1.faza
29. kolovoz 2018.

Obnova crkve Sv. Mihovila 1.faza