Završeni

Izrada lokacijskih i građevinskih dozvala projektiranje- idejni i glavni projekti - studije zaštite okoliša  izrada fisibility studije(vodovod i kanalizacija)
19.04.2021.

Izrada lokacijskih i građevinskih dozvala projektiranje- idejni i glavni projekti - studije zaštite okoliša izrada fisibility studije(vodovod i kanalizacija)

Projekt “Izgradnja dječjeg vrtića Cvitić u Turnju”
19.04.2021.

Projekt “Izgradnja dječjeg vrtića Cvitić u Turnju”

Sv. Mihovil - prvi crkveni kip u Općini Sv. Filip i Jakov
17.02.2021.

Sv. Mihovil - prvi crkveni kip u Općini Sv. Filip i Jakov