Završeni projekti

SVETI PETAR NA MORU: TRASA I. FAZE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA
30. siječanj 2017.

SVETI PETAR NA MORU: TRASA I. FAZE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA

SVETI FILIP I JAKOV: KANAL OBORINSKE I FEKALNE ODVODNJE
30. siječanj 2017.

SVETI FILIP I JAKOV: KANAL OBORINSKE I FEKALNE ODVODNJE

TURANJ: SANACIJA NERAZVRSTANE PROMETNICE KOD MBM-A
30. siječanj 2017.

TURANJ: SANACIJA NERAZVRSTANE PROMETNICE KOD MBM-A

RAŠTANE DONJE: Sanacija nerazvrstanih cesta i uređenje poljskih puteva
30. siječanj 2017.

RAŠTANE DONJE: Sanacija nerazvrstanih cesta i uređenje poljskih puteva

SVETI FILIP I JAKOV: Izgradnja cestovne infrastrukture
30. siječanj 2017.

SVETI FILIP I JAKOV: Izgradnja cestovne infrastrukture

SVETI FILIP I JAKOV: PLAŽA "IZA BANJA"
30. siječanj 2017.

SVETI FILIP I JAKOV: PLAŽA "IZA BANJA"