Javna rasprava

21. listopad 2019.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE UGOSTITELJSKO TURISTIČKE I MJEŠOVITE NAMJENE UNUTAR GP NASELJA SVETI FILIP I JAKOV

22. ožujak 2019.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

22. ožujak 2019.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

29. studeni 2018.

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja Raštane Donje (Jurjevići) (2.Plan)

16. studeni 2018.

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja poslovne zone Sv.Filip i Jakov

16. studeni 2018.

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Sv.Petar

16. studeni 2018.

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijske zone Raštane Gornje

16. studeni 2018.

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke namjene Turanj

16. studeni 2018.

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijske zone Sveti Petar

15. studeni 2018.

ISPRAVAK OBAVIJESTI O JAVNIM RASPRAVAMA O PRIJEDLOZIMA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA

Općina Sveti Filip i Jakov