Javna rasprava

22.12.2020.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA VIII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA JAVNU RASPRAVU

20.11.2020.

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO TURISTČKE ZONE U SVETOM PETRU (UPU12)

31.01.2020.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE U SVETOM PETRU (UPU12)

02.12.2019.

VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov

02.12.2019.

IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI - SV. FILIP I JAKOV (UPU 11)

25.11.2019.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Općina Sveti Filip i Jakov