Javna rasprava

31. siječanj 2020.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE U SVETOM PETRU (UPU12)

2. prosinac 2019.

IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI - SV. FILIP I JAKOV (UPU 11)

2. prosinac 2019.

VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov

25. studeni 2019.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI

25. studeni 2019.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

21. listopad 2019.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE UGOSTITELJSKO TURISTIČKE I MJEŠOVITE NAMJENE UNUTAR GP NASELJA SVETI FILIP I JAKOV

22. ožujak 2019.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

22. ožujak 2019.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

29. studeni 2018.

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja Raštane Donje (Jurjevići) (2.Plan)

16. studeni 2018.

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja poslovne zone Sv.Filip i Jakov

Općina Sveti Filip i Jakov