Javna rasprava

8. studeni 2018.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOZIMA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA

8. studeni 2018.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOZIMA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA 2

27. travanj 2018.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OBALNOG POJASA NASELJA SVETI PETAR NA MORU

3. travanj 2018.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

24. srpanj 2017.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SVETOM FILIP I JAKOV-U (PLAN 2)

2. studeni 2016.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OBALNOG POJASA U NASELJU SVETI PETAR

24. listopad 2016.

PRIJEDLOG 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

5. travanj 2016.

PRIJEDLOG UPU-A GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U SVETOM PETRU (PLAN 3-1)

10. studeni 2015.

PRIJEDLOG 1. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SV.FILIP I JAKOVU (1.PLAN – RABATIN)

30. listopad 2015.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA U SIKOVU

Općina Sveti Filip i Jakov