Javna rasprava

10.11.2021.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE SVETI PETAR NA MORU (UPU12) ZA JAVNU RASPRAVU

25.10.2021.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RABATIN 2 (UPU15) ZA JAVNU RASPRAVU

08.04.2021.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SVETOM FILIP I JAKOVU (UPU 2 – Dolac Brnine) ZA JAVNU RASPRAVU

18.02.2021.

ZAKLJUČAK O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI

22.12.2020.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA VIII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA JAVNU RASPRAVU

20.11.2020.

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO TURISTČKE ZONE U SVETOM PETRU (UPU12)

Općina Sveti Filip i Jakov