Javna rasprava

27. srpanj 2015.

PRIJEDLOG UPU-A ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI

27. srpanj 2015.

PRIJEDLOG UPU-A DIJELA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA U NASELJU TURANJ (3-1)

15. travanj 2015.

PRIJEDLOG 1. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OBALNOG POJASA U NASELJU SVETI FILIP I JAKOV

30. ožujak 2015.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MORSKE PLAŽE (R3) U NASELJU SVETI FILIP I JAKOV

28. studeni 2014.

PRIJEDLOG 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

5. studeni 2014.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U SVETOM PETRU (PLAN 4)

5. studeni 2014.

PRIJEDLOG 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE SMILJEVAČA

30. listopad 2014.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJU SVETI PETAR

25. ožujak 2014.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE (T1-HOTEL) I MJEŠOVITE NAMJENE UNUTAR GP NASELJA SVETI FILIP I JAKOV

2. prosinac 2013.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Općina Sveti Filip i Jakov