Javna rasprava

5. studeni 2014.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U SVETOM PETRU (PLAN 4)

5. studeni 2014.

PRIJEDLOG 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE SMILJEVAČA

30. listopad 2014.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJU SVETI PETAR

25. ožujak 2014.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE (T1-HOTEL) I MJEŠOVITE NAMJENE UNUTAR GP NASELJA SVETI FILIP I JAKOV

2. prosinac 2013.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

25. studeni 2013.

PRIJEDLOG DETALJNOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJU SVETI PETAR NA MORU

15. srpanj 2013.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG DIJELA SV. FILIP I JAKOV - RABATIN

Općina Sveti Filip i Jakov