Javna rasprava

22.03.2019.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

29.11.2018.

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja Raštane Donje (Jurjevići) (2.Plan)

16.11.2018.

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijske zone Sveti Petar

16.11.2018.

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke namjene Turanj

16.11.2018.

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijske zone Raštane Gornje

16.11.2018.

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Sv.Petar

Općina Sveti Filip i Jakov