Javna rasprava

08.11.2018.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOZIMA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA 2

08.11.2018.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOZIMA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA

27.04.2018.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OBALNOG POJASA NASELJA SVETI PETAR NA MORU

03.04.2018.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

24.07.2017.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SVETOM FILIP I JAKOV-U (PLAN 2)

02.11.2016.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OBALNOG POJASA U NASELJU SVETI PETAR

Općina Sveti Filip i Jakov