Javna rasprava

24.10.2016.

PRIJEDLOG 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

05.04.2016.

PRIJEDLOG UPU-A GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U SVETOM PETRU (PLAN 3-1)

10.11.2015.

PRIJEDLOG 1. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SV.FILIP I JAKOVU (1.PLAN – RABATIN)

30.10.2015.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA U SIKOVU

27.07.2015.

PRIJEDLOG UPU-A DIJELA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA U NASELJU TURANJ (3-1)

27.07.2015.

PRIJEDLOG UPU-A ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI

Općina Sveti Filip i Jakov