Javna rasprava

27.07.2015.

PRIJEDLOG UPU-A DIJELA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA U NASELJU TURANJ (3-1)

27.07.2015.

PRIJEDLOG UPU-A ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI

15.04.2015.

PRIJEDLOG 1. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OBALNOG POJASA U NASELJU SVETI FILIP I JAKOV

30.03.2015.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MORSKE PLAŽE (R3) U NASELJU SVETI FILIP I JAKOV

28.11.2014.

PRIJEDLOG 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

05.11.2014.

PRIJEDLOG 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE SMILJEVAČA

Općina Sveti Filip i Jakov