Javna rasprava

05.11.2014.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U SVETOM PETRU (PLAN 4)

30.10.2014.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJU SVETI PETAR

25.03.2014.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE (T1-HOTEL) I MJEŠOVITE NAMJENE UNUTAR GP NASELJA SVETI FILIP I JAKOV

02.12.2013.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

25.11.2013.

PRIJEDLOG DETALJNOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJU SVETI PETAR NA MORU

15.07.2013.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG DIJELA SV. FILIP I JAKOV - RABATIN

Općina Sveti Filip i Jakov