Javna rasprava

25.11.2013.

PRIJEDLOG DETALJNOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJU SVETI PETAR NA MORU

15.07.2013.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG DIJELA SV. FILIP I JAKOV - RABATIN

Općina Sveti Filip i Jakov