Javna rasprava

2. prosinac 2013.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

25. studeni 2013.

PRIJEDLOG DETALJNOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJU SVETI PETAR NA MORU

15. srpanj 2013.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG DIJELA SV. FILIP I JAKOV - RABATIN

Općina Sveti Filip i Jakov