Javna rasprava

28.11.2014.

PRIJEDLOG 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

05.11.2014.

PRIJEDLOG 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE SMILJEVAČA

05.11.2014.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U SVETOM PETRU (PLAN 4)

30.10.2014.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJU SVETI PETAR

25.03.2014.

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE (T1-HOTEL) I MJEŠOVITE NAMJENE UNUTAR GP NASELJA SVETI FILIP I JAKOV

Općina Sveti Filip i Jakov