Javna rasprava

15.11.2018.

ISPRAVAK OBAVIJESTI O JAVNIM RASPRAVAMA O PRIJEDLOZIMA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA

08.11.2018.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOZIMA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA 2

08.11.2018.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOZIMA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA

27.04.2018.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OBALNOG POJASA NASELJA SVETI PETAR NA MORU

03.04.2018.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Općina Sveti Filip i Jakov