Javna rasprava

22. ožujak 2019.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

22. ožujak 2019.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Općina Sveti Filip i Jakov