Javna rasprava

02.12.2019.

VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov

02.12.2019.

IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI - SV. FILIP I JAKOV (UPU 11)

25.11.2019.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

25.11.2019.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI

21.10.2019.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE UGOSTITELJSKO TURISTIČKE I MJEŠOVITE NAMJENE UNUTAR GP NASELJA SVETI FILIP I JAKOV

22.03.2019.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Općina Sveti Filip i Jakov