Javna rasprava

22.12.2020.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA VIII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA JAVNU RASPRAVU

20.11.2020.

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO TURISTČKE ZONE U SVETOM PETRU (UPU12)

31.01.2020.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE U SVETOM PETRU (UPU12)

Općina Sveti Filip i Jakov