Javna rasprava

10.11.2021.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SVETOM FILIP I JAKOVU (UPU 2 – Dolac Brnine) ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU

10.11.2021.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE SVETI PETAR NA MORU (UPU12) ZA JAVNU RASPRAVU

25.10.2021.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RABATIN 2 (UPU15) ZA JAVNU RASPRAVU

08.04.2021.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SVETOM FILIP I JAKOVU (UPU 2 – Dolac Brnine) ZA JAVNU RASPRAVU

18.02.2021.

ZAKLJUČAK O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI

Općina Sveti Filip i Jakov