Javna rasprava

20.01.2022.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IX. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA JAVNU RASPRAVU

Općina Sveti Filip i Jakov