Javna rasprava

24.10.2022.

IZVJEŠĆE s javne rasprave o prijedlogu UPU neizgrađenog dijela naselja Raštane Donje (UPU2)

12.09.2022.

Zaključak o javnoj raspravi za UPU neizgrađenog dijela naselja Raštane Donje (UPU2)

20.01.2022.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IX. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA JAVNU RASPRAVU

Općina Sveti Filip i Jakov