Odluke i akti

27. svibanj 2020.

ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA VII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

29. siječanj 2020.

ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov

20. siječanj 2020.

Izvješće s javne rasprave o prijedlogu; VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

3. listopad 2019.

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA 7. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

31. svibanj 2019.

IZMJENE I DOPUNE PLANA upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu

25. travanj 2018.

IZVJEŠĆE sa javne rasprave - V. ID PPUO

19. prosinac 2017.

STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ za V. izmjene i dopune PP-a

29. studeni 2017.

PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

21. studeni 2016.

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2017.

14. studeni 2016.

STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Općina Sveti Filip i Jakov