Odluke i akti

3. listopad 2019.

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA 7. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

31. svibanj 2019.

IZMJENE I DOPUNE PLANA upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu

19. prosinac 2017.

STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ za V. izmjene i dopune PP-a

29. studeni 2017.

PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

21. studeni 2016.

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2017.

14. studeni 2016.

STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ

23. svibanj 2016.

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2016. - IV. IZMJENE I DOPUNE

10. svibanj 2016.

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2016. - III. IZMJENE I DOPUNE

22. ožujak 2016.

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2016. - II. IZMJENE I DOPUNE

21. siječanj 2016.

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2016. - I. IZMJENE I DOPUNE

Općina Sveti Filip i Jakov