Odluke i akti

27.05.2020.

ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA VII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

29.01.2020.

ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov

20.01.2020.

Izvješće s javne rasprave o prijedlogu; VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

03.10.2019.

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA 7. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

31.05.2019.

IZMJENE I DOPUNE PLANA upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu

25.04.2018.

IZVJEŠĆE sa javne rasprave - V. ID PPUO

Općina Sveti Filip i Jakov