Odluke i akti

19.12.2017.

STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ za V. izmjene i dopune PP-a

29.11.2017.

PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

21.11.2016.

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2017.

14.11.2016.

STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ

23.05.2016.

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2016. - IV. IZMJENE I DOPUNE

10.05.2016.

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2016. - III. IZMJENE I DOPUNE

Općina Sveti Filip i Jakov