Odluke i akti

19.12.2017.

STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ za V. izmjene i dopune PP-a

29.11.2017.

PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

Općina Sveti Filip i Jakov