Odluke i akti

03.10.2019.

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA 7. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

31.05.2019.

IZMJENE I DOPUNE PLANA upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu

Općina Sveti Filip i Jakov