Prostorni plan

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

 

18.07.2022.

9. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov

24.03.2021.

ODLUKA O DONOŠENJU VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

29.06.2020.

VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov

25.09.2019.

VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov

30.11.2018.

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

10.03.2017.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

Općina Sveti Filip i Jakov