Prostorni plan

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest općinsko vijeće odnosno gradska skupština. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području velikog grada, grada ili općine.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

 

29. lipanj 2020.

VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov

25. rujan 2019.

VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov

30. studeni 2018.

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

10. ožujak 2017.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

Općina Sveti Filip i Jakov