UPU planovi

26.07.2021.

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističe namjene (T1-hotel) i mješovite namjene unutar GP naselja Sveti Filip i Jakov

03.07.2019.

UPU Ugostiteljsko turističke zone Turanj

03.07.2019.

UPU Ugostiteljsko turističke zone Sv. Petar

03.07.2019.

UPU Sportsko rekreacijske zone Sv. Petar

03.07.2019.

UPU Sportsko rekreacijske zone Raštane

03.07.2019.

UPU Poslovne zone Sv. Filip i Jakov

Općina Sveti Filip i Jakov