UPU planovi

04.07.2024.

2. IDUPU obalnog pojasa Sveti Filip i Jakov

16.04.2024.

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja zone zanatskih i servisnih djelatnosti

16.04.2024.

1. izmjene i dopune površine sportsko rekreacijske namjene Raštane Gornje

20.02.2023.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NEIZGRAĐENOG DIJELA NASELJA RAŠTANE DONJE (UPU-2

14.07.2022.

2. izmjene i dopune ubanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Sv.Filip i Jakovu (UPU2 - Dolac Brnine)

17.02.2022.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POSLOVNE ZONE SV. FILIP I JAKOV (UPU 14)

Općina Sveti Filip i Jakov