UPU planovi

20.02.2023.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NEIZGRAĐENOG DIJELA NASELJA RAŠTANE DONJE (UPU-2

14.07.2022.

2. izmjene i dopune ubanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Sv.Filip i Jakovu (UPU2 - Dolac Brnine)

17.02.2022.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POSLOVNE ZONE SV. FILIP I JAKOV (UPU 14)

01.02.2022.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA RABATIN 2 (UPU 15)

26.07.2021.

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističe namjene (T1-hotel) i mješovite namjene unutar GP naselja Sveti Filip i Jakov

03.07.2019.

UPU Ugostiteljsko turističke zone Turanj

Općina Sveti Filip i Jakov