UPU planovi

17.02.2022.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POSLOVNE ZONE SV. FILIP I JAKOV (UPU 14)

01.02.2022.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA RABATIN 2 (UPU 15)

26.07.2021.

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističe namjene (T1-hotel) i mješovite namjene unutar GP naselja Sveti Filip i Jakov

03.07.2019.

UPU Ugostiteljsko turističke zone Turanj

03.07.2019.

UPU Ugostiteljsko turističke zone Sv. Petar

03.07.2019.

UPU Sportsko rekreacijske zone Sv. Petar

Općina Sveti Filip i Jakov