UPU planovi

4. veljača 2017.

UPU GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U TURNJU (UPU 3 - dio 1)

4. veljača 2017.

UPU NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SV. FILIP I JAKOVU (1. PLAN - RABATIN)

4. veljača 2017.

UPU PROŠIRENJA GROBLJA SIKOVO (UPU 3)

4. veljača 2017.

DETALJNI PLAN UREĐENJA ZONE ŠKOLE ZA ODGOJ DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

4. veljača 2017.

UPU OBALNOG POJASA U NASELJU SVETI FILIP I JAKOV

4. veljača 2017.

UPU ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI SV. FILIP I JAKOV

4. veljača 2017.

UPU OBALNOG POJASA U NASELJU SVETI PETAR

28. studeni 2016.

UPU ZONE SMILJEVAČA (1. PLAN)

28. studeni 2016.

UPU OBALNOG POJASA NASELJA TURANJ

28. studeni 2016.

UPU ZONE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE(T1-HOTEL) I MJEŠOVITE NAMJENE UNUTAR GP NASELJA SV. FILIP I JAKOV

Općina Sveti Filip i Jakov