UPU planovi

04.02.2017.

DETALJNI PLAN UREĐENJA ZONE ŠKOLE ZA ODGOJ DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

04.02.2017.

UPU PROŠIRENJA GROBLJA SIKOVO (UPU 3)

04.02.2017.

UPU NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SV. FILIP I JAKOVU (1. PLAN - RABATIN)

04.02.2017.

UPU GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U TURNJU (UPU 3 - dio 1)

04.02.2017.

UPU MORSKE PLAŽE ( R3 ) U NASELJU SVETI FILIP I JAKOV

28.11.2016.

UPU GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U SVETOM PETRU NA MORU (PLAN 4)

Općina Sveti Filip i Jakov