UPU planovi

04.02.2017.

UPU GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U TURNJU (UPU 3 - dio 1)

04.02.2017.

UPU MORSKE PLAŽE ( R3 ) U NASELJU SVETI FILIP I JAKOV

28.11.2016.

UPU GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U SVETOM PETRU NA MORU (PLAN 4)

28.11.2016.

UPU PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJU SVETI PETAR

28.11.2016.

UPU ZONE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE(T1-HOTEL) I MJEŠOVITE NAMJENE UNUTAR GP NASELJA SV. FILIP I JAKOV

28.11.2016.

UPU OBALNOG POJASA NASELJA TURANJ

Općina Sveti Filip i Jakov