UPU planovi

28. studeni 2016.

UPU ZONE SMILJEVAČA (1. PLAN)

28. studeni 2016.

UPU OBALNOG POJASA NASELJA TURANJ

28. studeni 2016.

UPU ZONE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE(T1-HOTEL) I MJEŠOVITE NAMJENE UNUTAR GP NASELJA SV. FILIP I JAKOV

28. studeni 2016.

UPU PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJU SVETI PETAR

28. studeni 2016.

UPU GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U SVETOM PETRU NA MORU (PLAN 4)

Općina Sveti Filip i Jakov