UPU planovi

03.07.2019.

UPU Ugostiteljsko turističke zone Turanj

03.07.2019.

UPU Ugostiteljsko turističke zone Sv. Petar

03.07.2019.

UPU Sportsko rekreacijske zone Sv. Petar

03.07.2019.

UPU Sportsko rekreacijske zone Raštane

03.07.2019.

UPU Poslovne zone Sv. Filip i Jakov

03.07.2019.

2. izmjene i dopune UPU Rabatin

Općina Sveti Filip i Jakov