UPU planovi

26.07.2021.

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističe namjene (T1-hotel) i mješovite namjene unutar GP naselja Sveti Filip i Jakov

Općina Sveti Filip i Jakov