Općina Sveti Filip i Jakov
Općina Sveti Filip i Jakov
Općina Sveti Filip i Jakov
Općina Sveti Filip i Jakov
Općina Sveti Filip i Jakov
Općina Sveti Filip i Jakov
Općina Sveti Filip i Jakov
Općina Sveti Filip i Jakov
Općina Sveti Filip i Jakov
Općina Sveti Filip i Jakov
Općina Sveti Filip i Jakov
Općina Sveti Filip i Jakov
Općina Sveti Filip i Jakov
Općina Sveti Filip i Jakov
Načelnik Zoran Pelicarić

Zoran Pelicarić

Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov
Poštovane mještanke i mještani, dobrodošli na službene stranice Općine Sveti Filip i Jakov. Nadam se da će ove stranice informiranjem mještana o planovima, projektima i radu Općinske uprave, i omogućavanjem aktivnog sudjelovanja mještana u radu lokalne samouprave, kroz postavljanje pitanja, te davanje prijedloga i komentara, doprinijeti učinkovitosti rada Općinske uprave te bržem razvoju i napretku naše Općine. Naša najveća nagrada je osmjeh na licu zadovoljnih mještana.

Dobrodošli na službene stranice Općine Sveti Filip i Jakov

Općina Sveti Filip i Jakov osnovana je 1993. godine i od tada djeluje samostalno kao jedinica lokalne samouprave (do tada je bila sastavni dio Općine Biograd). Dan Općine Sveti Filip i Jakov je 16. kolovoza i na taj dan se održava svečana sjednica Općinskog vijeća, odnosno posebne svečanosti.

Općina Sveti Filip i Jakov

Grb Općine Sveti Filip i Jakov se sastoji od plavog polja sa dvije zlatne grede i preko njih uspravljen srebrni biskupski štap. Dvije grede simboliziraju dva sveca zaštitnika općine. U svečanoj inačici grb je ukrašen grančicama masline i vinove loze s imenom općine na vrpci. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je svijetlo plavi gonfalon s tri repa pravokutnog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i ornamentima grančica masline u repovima.

Općina Sveti Filip i Jakov priobalna je općina smještena u Jugoistočnom dijelu Zadarske županije, površine 47,3 km2, s oko 4.482 stanovnika u sedam naselja smještenih duž obale, u zaobalju i na otoku. To su: Donje Raštane, Gornje Raštane, Sikovo, Sveti Filip i Jakov, Sveti Petar na Moru, Turanj i Babac. Općina osim kopnenog dijela obuhvaća i otočni dio. Otoci Frmić i Planac su kategorizirani kao „nenaseljeni“, dok na otoku Babcu ima 10 stalnih stanovnika.

Općina Sveti Filip i Jakov

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, promet na svom području, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Sveti Filip i Jakov

Općina Sveti Filip i Jakov ima Vlastiti pogon koji obavlja sve vrste komunalnih poslova na području Općine: odvoženje otpada, čiščenje ulica, uređivanja javnih i zelenih površina, uređivanje naselja za blagdane i slično.

Web kamera

U suradnji s LiveCamCroatia