Komunalno redarstvo

Na broj komunalnog redara Ivana Kadije 099 275 1823 mogu se prijaviti sve nepravilnosti u vezi nepropisno odloženog otpada uočene od strane mještana i posjetitelja Općine Sveti Filip i Jakov.

Na području Općine Sveti Filip i Jakov prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada obavlja Čistoća d.o.o. iz Zadra, na temelju Ugovora o koncesiji.

Dinamika skupljanja i odvoza komunalnog otpada je sljedeća:
• Naselja Sveti Filip i Jakov, Turanj i Sveti Petar – zimski period (od 16. rujna do 15. lipnja) dva puta tjedno, ljetni period (od 16. lipnja do 15. rujna) tri puta tjedno
• Naselja Sikovo, Raštane Gornje, Raštane Donje, Tičevo i Veterinci - zimski period (od 16. rujna do 15. lipnja) jedan put tjedno, ljetni period (od 16. lipnja do 15. rujna) dva puta tjedno.

Postavljeni su spremnici na javnim površinama:
• U Turnju se nalazi jedan spremnik za papir, jedan za plastiku i jedan za staklo
• U Sv. Filip i Jakovu se nalazi jedan spremnik za papir, plastiku, staklo i tekstil
• U Sv. Petru je osiguran jedan spremnik za tekstil.

Za sakupljanje građevinskog i glomaznog komunalnog otpada iz domaćinstava na području Općine osigurani su veliki, metalni otvoreni kontejneri i to po jedan u svih 6 mjesta Općine tokom cijele godine, a sezonski se dodatno postavi još 5 takvih kontejnera.

Na par lokacija u Općini postavljene su nadzorne kamere kako bi mogli nadgledati tko nepropisno odlaže otpad.

 

02.06.2022.

RASPORED ODVOZA RECIKLABILNOG OTPADA

05.02.2018.

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Filip i Jakov

22.11.2016.

PRIVREMENO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

18.02.2016.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM (2014.-2020.)

15.12.2015.

ODVOZ I PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Općina Sveti Filip i Jakov