Odluke i akti

30.12.2015.

BROJČANE OZNAKE STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA ZA 2016.

30.12.2015.

PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka za 2016. godinu

28.12.2015.

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA 2016. GODINU

12.10.2015.

POVJERENSTVO ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA/ ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 2015.

18.08.2015.

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI

03.08.2015.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA - izmjene i dopune 2015.

Općina Sveti Filip i Jakov