Ostali dokumenti

20.06.2016.

RAVNATELJICA DJEČJEG VRTIĆA „CVIT“

22.03.2016.

PRAVNE OSOBE OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU SVETI FILIP I JAKOV

22.03.2016.

PREDSTAVNIK I ZAMJENIK U (LAGUR) „LOSTURA“ - IZMJENE

03.11.2015.

ČLAN POVJERENSTVA O DODJELI ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH

06.08.2015.

SAVJET MLADIH OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

08.06.2015.

MIROVANJE MANDATA VIJEĆNIKA I ZAMJENIK - Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević

Općina Sveti Filip i Jakov