Odluke i akti

15.06.2021.

ODLUKA o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov

14.12.2018.

PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu

12.06.2018.

ODLUKA o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

31.01.2018.

Procjena rizika od velikih nesreća Općine Sv. Filip i Jakov

20.12.2017.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE OD 2017. – 2022. GODINE

21.11.2017.

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom

Općina Sveti Filip i Jakov