Odluke i akti

08.09.2021.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima Općinskog načelnika

07.09.2021.

Odluka o pravu na naknadu i visine naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov.

07.09.2021.

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru Općinskog načelnika Općine Sveti Filip i Jakov

19.08.2021.

Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine

15.06.2021.

ODLUKA o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov

14.12.2018.

PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu

Općina Sveti Filip i Jakov