Odluke i akti

12.06.2018.

ODLUKA o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

31.01.2018.

Procjena rizika od velikih nesreća Općine Sv. Filip i Jakov

20.12.2017.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE OD 2017. – 2022. GODINE

21.11.2017.

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom

30.12.2016.

PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2017. godinu

30.12.2016.

PLAN prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu

Općina Sveti Filip i Jakov