Odluke i akti

18.08.2015.

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI

03.08.2015.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA - izmjene i dopune 2015.

03.08.2015.

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA 2015. GODINU

31.03.2015.

VODITELJ PROJEKTA I PROJEKTNI RAČUNOVOĐA: "CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV"/„TRAINING CENTRE SV. FILIP I JAKOV“ - IZMJENA

27.02.2015.

VODITELJ PROJEKTA I PROJEKTNI RAČUNOVOĐA: "CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV"/„TRAINING CENTRE SV. FILIP I JAKOV“

23.01.2015.

Kulturnopovijesna cjelina naselja Svetog Filip i Jakova

Općina Sveti Filip i Jakov