Odluke i akti

13.04.2016.

PROJEKTNI TIM "REKONSTRUKCIJA JAVNE INFRASTRUKTURE ZA UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE SV. FILIP I JAKOVA"

17.02.2016.

PROGRAM stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, 2016.

17.02.2016.

PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za 2016. godinu

30.12.2015.

BROJČANE OZNAKE STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA ZA 2016.

30.12.2015.

PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka za 2016. godinu

Općina Sveti Filip i Jakov