Odluke i akti

17.02.2016.

PROGRAM stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, 2016.

17.02.2016.

PLAN PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za 2016. godinu

30.12.2015.

BROJČANE OZNAKE STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA ZA 2016.

30.12.2015.

PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka za 2016. godinu

28.12.2015.

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA 2016. GODINU

Općina Sveti Filip i Jakov