Odluke i akti

28.12.2015.

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA 2016. GODINU

12.10.2015.

POVJERENSTVO ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA/ ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 2015.

18.08.2015.

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI

03.08.2015.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA - izmjene i dopune 2015.

03.08.2015.

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA 2015. GODINU

31.03.2015.

VODITELJ PROJEKTA I PROJEKTNI RAČUNOVOĐA: "CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV"/„TRAINING CENTRE SV. FILIP I JAKOV“ - IZMJENA

Općina Sveti Filip i Jakov