Odluke i akti

27.02.2015.

VODITELJ PROJEKTA I PROJEKTNI RAČUNOVOĐA: "CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV"/„TRAINING CENTRE SV. FILIP I JAKOV“

23.01.2015.

Kulturnopovijesna cjelina naselja Svetog Filip i Jakova

31.12.2014.

BROJČANE OZNAKE STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA ZA 2015.

31.12.2014.

PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka za 2015. godinu

31.12.2014.

PLAN PRIJEMA NA RAD U VLASTITI POGON, ZA 2015. GODINU

29.12.2014.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU VLASTITOG POGONA - izmjene i dopune 2014.

Općina Sveti Filip i Jakov