Odluke i akti

03.08.2015.

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA 2015. GODINU

31.03.2015.

VODITELJ PROJEKTA I PROJEKTNI RAČUNOVOĐA: "CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV"/„TRAINING CENTRE SV. FILIP I JAKOV“ - IZMJENA

27.02.2015.

VODITELJ PROJEKTA I PROJEKTNI RAČUNOVOĐA: "CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV"/„TRAINING CENTRE SV. FILIP I JAKOV“

23.01.2015.

Kulturnopovijesna cjelina naselja Svetog Filip i Jakova

31.12.2014.

BROJČANE OZNAKE STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA ZA 2015.

31.12.2014.

PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka za 2015. godinu

Općina Sveti Filip i Jakov